Välkommen till Nutri-Tech

Välkommen till Nutri-Techs webshop för terapeuter.
Här kan du beställa håranalyser, litteratur och annat som hör analyserna till.

Logga in uppe till höger.

Kursinbjudan

Online-utbildning, hårmineralanalys steg 1

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp. I det flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden. En hårmineralanalys visar mineralkoncentrationer som återfinns i håret och som speglar vad som pågår i kroppen. Detta gör hårmineralanalysen användbar för att få värdefull information om en persons hälsa, mineralstatus och livsmiljö.

Efter genomgången kurs ska du ha fått grundläggande kunskaper för att själv börja använda dig av hårmineralanalyser som ett verktyg. För att bli diplomerad krävs att du också har gjort 20 analyser, samt gjort diplomeringsprovet med godkänt resultat.

2020-09-19 - 2020-09-20

Problem med Hotmail, Gmail

Då Gmail, Outlook.com och Hotmail applicerar allt grövre spam-filter blir det svårare och svårare att leverera epost-notifikationer från haranalys.se (och andra siter). Vi rekommenderar därför våra användare att använda en alternativ epost-adress för att få sina analys-notifikationer pålitligt levererade.

Oftast levereras inte epost ens i spam-korgen, utan accepteras tyst från våra servrar för att sedan aldrig dyka upp hos användaren.

Support för HMA-terapeuter

Om du behöver fri support så kan du besöka  Terapeutsupport för HMA   

Gammal adress

Var vänlig och sluta att skicka in analyser till Nutri-Techs gamla adress!
Har du gamla kuvert kvar? Då kan du ändra adressen till:

Nutri-Tech Analysservice
Box 1808, 411 41  Göteborg

OBS! Glöm inte att sätta på porto på kuvertet med hårpåsarna!

Behandling av barn under 8 år

Enligt lag (1998:531, kap 4 §3, kap 8 §6) får barn under 8 år ej behandlas av naturmedicinare. Vi hänvisar till kliniker i Norge och övriga EU där naturmedicin inte har dessa begränsningar.